+8424 3823 8997

Đặt Lịch Tư Vấn 1-1 Cùng Chuyên Gia Sky

Với 30 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Sky đã xây dựng một cộng đồng với trên 30 quốc tịch tại 3 cơ sở: Tây Hồ, Starlake-Ngoại Giao Đoàn và Ecopark. Phụ huynh vui lòng để lại thông tin, đội ngũ Sky sẽ liên hệ gia đình để sắp xếp chuyến thăm.

Liên hệ với Sky

Tel: (+8424) 3823-8997

Đăng ký nhận thông tin

Cập nhật các chương trình và hoạt động tại Sky